Třeboň

11.08.2011 11:51

Třeboň

Jedním z nejkrásnějších jihočeských měst je bezesporu Třeboň. A to už vůbec nemluvíme o jejím okolí, které dokáže očarovat snad každou vnímavou lidskou duši. Jako bychom na hrázích rybníků stále slyšeli vzdalujicí se kroky Jakuba Krčína z Jelčan a kamenné domy s pětilistou růží nás stále přesvědčují, že je to snad jen chvilka, co tu prošel zamzšlený Petr Vok z Rožmberka. Ale je to jen iluze starobylých průčelí, resenanční sgrafit i mohutných Krčínových dubů. Přicházíme se zpožděním 400 let a pan Petr Vok dávno odešel.

Oživení jinak poklidného života města přinesl rušný rok 1848. Na počátku 50. let došlo k reorganizaci rakouské státní správy a z Třeboně se stalo okresní město a sídlo některých dalších úřadů. Ve druhé polovině 19. stol. došlo k četnějším přestavbám měšťanských domů, rušení loubí a městského opevnění. V době před vypuknutím 1.svět. války se zdál být stavební vývoj vnitřního města ukončen. Stavební ruch se přesunul na Budějovické předměstí. K intenzivnějšímu rozkvětu města přispěla výstavba důležitých komunikací, jako železnice z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic (otevřena 1871). V městském sadu, zřízeném jako pokračování zámecké zahrady, byly vystavěny dvě monumentální budovy obecné a měšťanské školy (1889) a gymnázia (1905-6) a těsně před válkou byly postaveny domky jako zárodek budoucí vilové čtvrti. V r. 1909 postavena městská vodárna podle projektu Jana Kotěry. Po první světové válce byl převeden téměř celý hospodářský majetek Schwarzenberků na stát. Druhá svět. válka si i v Třeboni vyžádala své oběti. Po válce proniká do města první větší průmysl (oděvní závod OTAVAN). R. 1960 zrušen třeboňský okres, město obdrželo lázeňský statut. Na severním okraji rybníka Svět otevřeno r. 1975 nové sanatorium Aurora. Historické jádro města prohlášeno v r. 1976 městskou památkovou rezervací. V r. 1980 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Třeboňsko a otevřena obchvatná silnice.

chata-vlkov.webnode.cz/fotogalerie/photogallerycbm_990539/9/

 

Zpět